بررسی محصول

جزئیات صورتحساب

سفارش شما

نام محصول مجموع
صندلی چوبی سبز 45500 تومان
صندلی فلزی سفید 54000 تومان
لامپ میز فلزی سیاه 14000 تومان
مبل پارچه ای بژ 54000 تومان
زیرمجموعه خرید 168000 تومان
کرایه حمل 3000 تومان
مجموع سفارش 171000 تومان

پرداخت خود را مستقیماً به حساب بانکی ما انجام دهید. لطفاً از شناسه سفارش خود به عنوان مرجع پرداخت استفاده کنید. تا زمانی که وجوه در حساب ما واریز نشود ، سفارش شما ارسال نمی شود.

ارسال سفارش